Excursie van de Stichting Utrechtse Kastelen
op 15 oktober 2022


Eindelijk was het dan zover …….

Na ’n aantal jaren van betrekkelijke stilte zijn wij op 15 oktober jl. weer op pad gegaan vanuit de Stichting Utrechtse Kastelen (SUK).

Silversteyn - Vechtstreekmuseum

Het begon druilerig, maar de ontvangst in het Vechtstreek Museum was allerhartelijkst en voldaan, na ’n kopje koffie met appeltaart, werden wij meegenomen naar Goudestein.
Goudestein

Van hofstede via buitenhuis verworden tot gemeentehuis van Maarssen wat in 1961 in gebruik werd genomen. Het jarenlange bezit van de familie Huydecoper werd in 1955 aangekocht door de gemeente Maarssen. Heden ten dage wordt Goudestein nog gebruikt als trouwlocatie. Ernaast staat het nieuwe gemeentehuis.


Excursie-deelnemers Excursie-deelnemers

Bij het huis bevindt zich ook de voormalige hofstede Silversteyn, later verbouwd tot koetshuis en waarin tegenwoordig het Vechtstreekmuseum is gevestigd. Hier werd door de deelnemers de lunch gebruikt, waarna het volgende deel van de excursie zich richtte op het Museum zelf, alwaar wij werden ingewijd in de cultuur, de geschiedenis en de kunst van de hele Vechtstreek. De regelmatig veranderende tentoonstellingen zijn een bezoek aan dit Museum zeker waard.


In Goudestein Gids

Hier werd ook verhaald over Jacob de Chaves, een Amsterdamse koopman uit een adellijk Portugees-joods geslacht en dat bracht ons, via een korte wandeling, naar de buitenplaats Doornburgh, al in 1718 aangekocht door Abraham Romswinckel en later, in 1957, aangekocht door de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Nadat in 2017 de laatste zusters de priorij verlieten worden er nu tentoonstellingen, workshops en lezingen georganiseerd. Deze wandeling bracht ons ook dicht bij de Vecht, waar wij konden genieten van de Herengracht, de Schippersgracht, de theekoepels en het indrukwekkend smeedijzeren hekwerk van buitenplaats Doornburgh.


Doornburgh

De dag werd afgesloten onder het genot van ’n hapje en ’n drankje en met de warmte van de laatste zonnestralen was het ’n bijzondere dag.