De provincie Utrecht kent na de provincie Limburg de meeste kastelen per vierkante kilometer. Vooral de Vechtstreek en het gebied langs de Langbroeker Wetering hebben hun eigen karakter en aantrekkelijkheid te danken aan een aaneenschakeling van landgoederen met kastelen en landhuizen uit vele eeuwen.

Doel van de S.U.K.

Het bereiken van deze doelen:

Bestuur van de Stichting Utrechtse Kastelen:

Beschermheer: vacature
Ere-voorzitter: Mr. B. Staal

Jhr. M. Röell, voorzitter
A. Met, secretaris-penningmeester
Jhr. ir. R.G.M.P.N. Bosch van Drakestein
Jhr. F. van Asch van Wijck
Jhr. W. de Savornin Lohman
Ing. C.W. Braaksma

De voorzitter, Jhr. M. Röell, is burgermeester van Baarn
De secretaris, dhr A. Met, is bestuurslid van het Erfgoedhuis te Utrecht.

Adres:
Stichting Utechtse Kastelen
Valkenkamp 444
3607 MB Maarssen

Email: info@utrechtsekastelen.nl


Bankrekening van de Stichting: NL37 INGB 0004 5969 60