De provincie Utrecht kent na de provincie Limburg de meeste kastelen per vierkante kilometer. Vooral de Vechtstreek en het gebied langs de Langbroeker Wetering hebben hun eigen karakter en aantrekkelijkheid te danken aan een aaneenschakeling van landgoederen met kastelen en landhuizen uit vele eeuwen.

Doel van de S.U.K.

Het bereiken van deze doelen:

Bestuur van de Stichting Utrechtse Kastelen:

Beschermheer: vacature
Ere-voorzitter: Mr. B. Staal

Mr. P.J.M. van Domburg, voorzitter
Jhr. M.M.A. Beelaerts van Blokland, penningmeester
Dhr. L. Strooij, ledenadministratie
Dhr. P.J. van der Wielen, nieuwsbrieven
Ing. C.W. Braaksma, organisatie excursies

Voorzitter, Mr. P.J.M. van Domburg, is burgemeester van IJsselstein
Adres:
Stichting Utrechtse Kastelen
p/a Valkenkamp 444
3607 MB Maarssen

Email: info@utrechtsekastelen.nl
RSIN: 804199164
KvK-nummer: 41177681