De provincie Utrecht kent na de provincie Limburg de meeste kastelen per vierkante kilometer. Vooral de Vechtstreek en het gebied langs de Langbroeker Wetering hebben hun eigen karakter en aantrekkelijkheid te danken aan een aaneenschakeling van landgoederen met kastelen en landhuizen uit vele eeuwen.

De Stichting Utrechtse Kastelen heeft tot doel de in de provincie Utrecht aanwezige kastelen, kasteelruïnes, kasteelterreinen en historische landhuizen met de daarbij behorende inventarissen, tuinen, opstallen en erven te behoeden voor verval en ondergang en bij te dragen aan het behoud van de hierin besloten kunsthistorische, cultuurhistorische waarden.

Bestuur van de Stichting Utrechtse Kastelen:

Beschermheer: W.I.I. van Beek, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
Ere-voorzitter: Mr. B. Staal


Jhr. M. Röell, voorzitter
A. Met, secretaris-penningmeester
Jhr. ir. R.G.M.P.N. Bosch van Drakestein
Jhr. F. van Asch van Wijck
Jhr. W. de Savornin Lohman
Ing. C.W. Braaksma

De voorzitter, Jhr. M. Röell, is burgermeester van Baarn
De secretaris, dhr A. Met, is bestuurslid van het Erfgoedhuis te Utrecht.

Adres:
Stichting Utechtse Kastelen
Postbus 67
4850 AB Ulvenhout
Tel. 0294-295556
Email: info@utrechtsekastelen.nl