Logo SUK

De Stichting Utrechtse Kastelen werd op 24 december 1969 (de dag voor de laatste Kerst van de jaren 60 van de vorige eeuw) opgericht. Bij de oprichting in Zeist waren aanwezig:

Dr. J.G.N. Renaud
J.F. Kits Nieuwenkamp
Jhr. W.P.J. Calfford Kocq van Breugel
Ir. J.D.M. Bardet
Mr. H.L.L. van Hoogenhuijze

Laatste persoon ook als lasthebber van de volgende 11 personen:
E.Y.E.G. Backer-Loeb van Zuilenburg
H.J.E. van Beiningen
T.T.M.H. Bijleveld
Mr. J.M. van Gilst-Heester
A.G.C. de Greef
F.A. Groen
J. Kalff
J.H.E. Baron van Nagell
P.F. van Vlissingen
Ir. J.W. Hudig
Jhr. J.J.G. Alting van Geudau

De Stichting werd gevestigd in Doorn met een startkapitaal van 1600 gulden.